Escoles Oficials d'Idiomes

That’s English! s'imparteix a la majoria de les comunitats autònomes, amb excepció de Catalunya, Múrcia i el País Basc, a través de les escoles oficials d'idiomes i dels centres públics autoritzats que tenen la consideració de centres de suport de tutoria i estan amb aquest efecte, adscrits a una Escola Oficial d'Idiomes.

Tipus de centres

En That’s English! existeixen dos tipus de centres:

Centres de suport administratiu (CSA)

Són escoles oficials d'idiomes a on podràs inscriure't, recollir els materials o realitzar qualsevol consulta relacionada amb el funcionament del curs. A més, en aquests centres s'imparteixen tutories.

Centres de Suport de Tutories (CST)

Són centres en què únicament s'imparteixen tutories. Sempre depenen d'un centre administratiu.

Malgrat que That's English! és un curs d'anglès a distància, comptem amb els centres de suport de tutories (CST) perquè puguis assistir a les tutories, una mica més a prop de la teva casa o lloc de treball. Recorda que per a qualsevol tràmit administratiu has de contactar amb el centre de suport administratiu (CSA) al qual pertanyi el teu centre de tutories.

Localitza la teva Escola

Marcador negro - EOI administrativas
EOI administrativas: en ellas podrás inscribirte, recoger los materiales o realizar cualquier consulta, y también podrías recibir tus tutorías.
Marcador rojo - EOI tutoriales
EOI tutoriales: en ellas sólo podrás recibir tus tutorías (cada EOI tutorial pertenece a una EOI administrativa).