Nivells: Estudia anglés fins al B2

En That’s English! pots aconseguir la certificació oficial d’anglés A2, B1 i B2 (MCERL) estudiant a distància. Comprova els cursos a què pots inscriure’t per a aconseguir-ho:

A totes les Comunitats excepte Andalusia i Navarra:

Cursos That's English! per aconseguir un nivell A2

 • Curs Bàsic 1 (mòduls 1 i 2)
 • Curs Bàsic 2 (mòduls 3 i 4)
 • Certificació A2

Cursos That's English! per aconseguir un nivell B1

 • Curs Intermedi 1 (mòduls 5 i 6)
 • Curs Intermedi 2 (mòduls 7 i 8)
 • Certificació B1

Cursos That’s English! per a aconseguir un nivell B2*

 • Curs Avançat 1 (mòduls 9 i 10)
 • Curs Avançat 2 (mòduls 11 i 12)
 • Certificació B2

A Andalusia i Navarra:

Cursos That's English! per aconseguir un nivell A2

 • Curs Bàsic 1 (mòduls 1 i 2)
 • Curs Bàsic 2 (mòduls 3, 4 i 5)
 • Certificació A2

Cursos That's English! per aconseguir un nivell B1

 • Curs Intermedi (mòduls 6, 7 i 8)
 • Certificació B1

Cursos That’s English! per a aconseguir un nivell B2 (solament a Navarra)

 • Curs Avançat 1 (mòduls 9 i 10)
 • Curs Avançat 2 (mòduls 11 i 12)
 • Certificació B2

* En algunes comunitats autònomes, les proves de certificació estan integrades en l’examen de l’últim mòdul de cada nivell (mòdul 4 per al nivell A2, mòdul 8 per al nivell B1 i mòdul 12 per al nivell B2).

AVÍS IMPORTANT: Andalusia no imparteix el nivell avançat de That’s English!

Exàmens i avaluacions

Tot i que That’s English! és un curs d’anglés a distància, els exàmens es fan de manera presencial a la teua escola oficial d’idiomes i s’ajusten a estàndards d’avaluació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Cada comunitat autònoma en defineix els criteris d’avaluació i les proves. Per a conéixer-los, has de contactar amb la teua escola oficial o consultar el teu tutor en les sessions presencials.

En línies generals, els exàmens de That’s English! avaluen quatre destreses:

Comprensió oral

Comprendre el sentit general, la informació essencial i els punts principals de textos orals, d’acord amb la dificultat del nivell avaluat.

Comprensió lectora

Comprendre en sentit general la informació essencial i punts principals i rellevants de textos d'acord amb la dificultat del nivell cursat.

Expresió i interacció escrita

Escriure textos amb estructura, cohesió, ortografia i puntuació d'acord amb el nivell que s'avalua.

Expresió i interacció oral

Produir textos orals breus, adequats al nivell que curses, en comunicacions cara a cara.

Dates d'exàmens i notes

Per a conéixer les dates, els horaris i el lloc on tindran lloc els exàmens, consulta el tauler d’avisos de la nostra plataforma en línia, visita el web de la teua escola per a veure si estan publicats o contacta amb el personal de la teua escola oficial d’idiomes.

Certificacions

Les proves de certificació es duen a terme en finalitzar els nivells bàsic, intermedi i avançat. Per a consultar-ne les dates i les condicions, contacta amb la teua escola oficial d’idiomes.

En algunes comunitats autònomes, la superació de l’últim mòdul del nivell acredita directament l’obtenció del Certificat de nivell bàsic (A2), intermedi (B1) o avançat (B2) d’anglés. Informa-te’n en la teua escola.

Certificat oficial

Amb That’s English! pots accedir a la prova per a obtindre la certificació oficial del nivell d’anglés que has cursat.

Pas 1

Hauràs d’aprovar l’últim mòdul del nivell bàsic, intermedi o avançat.

Pas 2

Realitzaràs la prova de certificació oficial en la teua escola oficial d’idiomes.

Pas 3

Si aproves l’examen, rebràs el teu certificat oficial A2, B1 o B2.

En algunes comunitats autònomes les proves de certificació estan integrades en l’examen de l’últim mòdul de cada nivell (mòdul 4 per al nivell A2, mòdul 8 per al nivell B1 i mòdul 12 per al nivell B2). Informa-te’n en la teua escola.

Comprova el teu nivell - Prova VIA (valoració inicial de l’alumne)

Realitza de forma gratuïta la nostra prova VIA per a saber quin és el teu nivell d’anglés.