Niveles de inglés: estudia hasta el C1

En That’s English! puedes conseguir la certificación oficial de inglés A2, B1, B2 y C1 (MCERL) estudiando a distancia. Comprueba los cursos a los que inscribirte para conseguirlo:

A2

Cursos That's English! per aconseguir un nivell A2
  • 1º A2 (A2.1 y A2.2)
  • 2º A2 (A2.3 y A2.4)
  • Certificació A2

B1

Curso That’s English! para conseguir un nivel B1 *
  • B1 (B1.1 y B1.2)
  • Certificació B1

B2

Cursos That’s English! per aconseguir el nivell B2 *
  • 1º B2 (B2.1 y B2.2)
  • 2º B2 (B2.3 y B2.4)
  • Certificació B2

C1

Curso That’s English! para conseguir un nivel C1 *
  • C1 (C1.1 y C1.2)
  • Certificación C1

*En algunas comunidades autónomas las pruebas de certificación están integradas en el examen del último módulo de cada nivel.

Exàmens i avaluacions

Malgrat que That's English! és un curs d'anglès a distància, les proves es duen a terme en persona a la seva escola oficial d'idiomes i s'ajusten als estàndards d'avaluació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Els criteris d'avaluació i les proves de test els defineix cada comunitat autònoma. Per veure'ls que hauràs de contactar amb la teva escola oficial o demanar el vostre tutor en les sessions presencials.

En general, els exàmens de That’s English avaluen quatre habilitats:

Comprensió oral

Entendre el sentit general, la informació essencial i els punts principals de textos orals segons la dificultat del nivell avaluat.

Comprensió lectora

Comprendre en sentit general la informació essencial i punts principals i rellevants de textos d'acord amb la dificultat del nivell cursat.

Expresión escrita

Escriure textos amb estructura, cohesió, ortografia i puntuació d'acord amb el nivell que s'avalua.

Expresió i interacció oral

Produir textos orals breus, adequats al nivell que curses, en comunicacions cara a cara.

Dates d'exàmens i notes

Per saber dates, horaris i lloc en què es desenvoluparan les proves, consulta els avisos de tauler d'anuncis de la nostra plataforma en línia, visiteu el lloc web de la teva escola per veure si estan publicades, o contacta amb el personal de l'escola oficial d’idiomes.

Certificacions

Las pruebas de certificación se realizan al finalizar los niveles A2, B1, B2 y C1. Para consultar fechas y condiciones, contacta con tu Escuela Oficial de Idiomas.

En algunes comunitats autònomes, la superació del darrer mòdul del nivell ja acredita directament l’obtenció del certificat A2 de nivell d'anglès. Demanar a la teva escola per saber-ne més.

Certificat oficial

Amb That’s English! pots accedir a la prova per obtenir la certificació oficial del nivell d'anglès que heu completat.

1

Deberás aprobar el último módulo del nivel A2, B1, B2 o C1.

2

Faràs l'examen de certificació a la teva Escola Oficial d'Idiomes.

3

Si apruebas el examen recibirás tu certificado oficial A2, B1, B2 o C1.

En algunas comunidades autónomas las pruebas de certificación están integradas en el examen del último módulo de cada nivel. Consulta en tu escuela para informarte.

Comprueba tu nivel

Realiza de forma gratuita nuestra prueba VIA (Valoración Inicial del Alumno) para saber cuál es tu nivel de inglés.