Niveles de inglés: estudia hasta el C1

En That’s English! puedes conseguir la certificación oficial de inglés A2, B1, B2 y C1 (MCERL) estudiando a distancia. Comprueba los cursos a los que inscribirte para conseguirlo:

A2

Cursos That's English! per aconseguir un nivell A2
  • 1º A2 (A2.1 y A2.2)
  • 2º A2 (A2.3 y A2.4)
  • Certificació A2

B1

Curso That’s English! para conseguir un nivel B1 *
  • B1 (B1.1 y B1.2)
  • Certificació B1

B2

Cursos That’s English! per a aconseguir un nivell B2 *
  • 1º B2 (B2.1 y B2.2)
  • 2º B2 (B2.3 y B2.4)
  • Certificació B2

C1

Curso That’s English! para conseguir un nivel C1 *
  • C1 (C1.1 y C1.2)
  • Certificación C1

*En algunas comunidades autónomas las pruebas de certificación están integradas en el examen del último módulo de cada nivel.

Exàmens i avaluacions

Tot i que That’s English! és un curs d’anglés a distància, els exàmens es fan de manera presencial a la teua escola oficial d’idiomes i s’ajusten a estàndards d’avaluació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Cada comunitat autònoma en defineix els criteris d’avaluació i les proves. Per a conéixer-los, has de contactar amb la teua escola oficial o consultar el teu tutor en les sessions presencials.

En línies generals, els exàmens de That’s English! avaluen quatre destreses:

Comprensió oral

Comprendre el sentit general, la informació essencial i els punts principals de textos orals, d’acord amb la dificultat del nivell avaluat.

Comprensió lectora

Comprendre en sentit general la informació essencial i punts principals i rellevants de textos d'acord amb la dificultat del nivell cursat.

Expresión escrita

Escriure textos amb estructura, cohesió, ortografia i puntuació d'acord amb el nivell que s'avalua.

Expresió i interacció oral

Produir textos orals breus, adequats al nivell que curses, en comunicacions cara a cara.

Dates d'exàmens i notes

Per a conéixer les dates, els horaris i el lloc on tindran lloc els exàmens, consulta el tauler d’avisos de la nostra plataforma en línia, visita el web de la teua escola per a veure si estan publicats o contacta amb el personal de la teua escola oficial d’idiomes.

Certificacions

Las pruebas de certificación se realizan al finalizar los niveles A2, B1, B2 y C1. Para consultar fechas y condiciones, contacta con tu Escuela Oficial de Idiomas.

En algunes comunitats autònomes, la superació de l’últim mòdul del nivell acredita directament l’obtenció del Certificat de nivell A2 d’anglés. Informa-te’n en la teua escola.

Certificat oficial

Amb That’s English! pots accedir a la prova per a obtindre la certificació oficial del nivell d’anglés que has cursat.

1

Deberás aprobar el último módulo del nivel A2, B1, B2 o C1.

2

Realitzaràs la prova de certificació oficial en la teua escola oficial d’idiomes.

3

Si apruebas el examen recibirás tu certificado oficial A2, B1, B2 o C1.

En algunas comunidades autónomas las pruebas de certificación están integradas en el examen del último módulo de cada nivel. Consulta en tu escuela para informarte.

Comprueba tu nivel

Realiza de forma gratuita nuestra prueba VIA (Valoración Inicial del Alumno) para saber cuál es tu nivel de inglés.