Nivells: Estudia anglés fins al B2

En That’s English! pots aconseguir la certificació oficial d’anglés A2, B1 i B2 (MCERL) estudiant a distància. Comprova els cursos a què pots inscriure’t per a aconseguir-ho:

A totes les Comunitats excepte Andalusia i Navarra

Cursos That's English! per aconseguir un nivell A2
 • Curs A2.1 (mòduls 1 i 2)
 • Curs A2.2 (mòduls 3 i 4)
 • Certificació A2

Cursos That's English! per aconseguir un nivell B1 *
 • Curso B1.1 (módulos 5 y 6)
 • Curs B1.2 (mòduls 7 i 8)
 • Certificació B1

Cursos That’s English! per a aconseguir un nivell B2 *
 • Curs B2.1 (mòduls 9 i 10)
 • Curs B2.2 (mòduls 11 i 12)
 • Certificació B2

AVISO ARAGÓN, GALICIA Y CANTABRIA: El nivel B1 se imparte en un solo curso académico.

A Andalusia i Navarra

Cursos That's English! per aconseguir un nivell A2
 • Curs A2.1 (mòduls 1 i 2)
 • Curs A2.2 (mòduls 3, 4 i 5)
 • Certificació A2

Cursos That's English! per aconseguir un nivell B1
 • Curs B1 (mòduls 6, 7 i 8)
 • Certificació B1

Cursos That’s English! per a aconseguir un nivell B2 (solament a Navarra)
 • Curs B2.1 (mòduls 9 i 10)
 • Curs B2.2 (mòduls 11 i 12)
 • Certificació B2

*En algunes comunitats autònomes, les proves de certificació estan integrades en l’examen de l’últim mòdul de cada nivell (mòdul 4 per al nivell A2, mòdul 8 per al nivell B1 i mòdul 12 per al nivell B2).

AVÍS IMPORTANT: Andalusia no imparteix el nivell B2 de That’s English! Melilla no imparteix el nivell B2.2 de That’s English!

Exàmens i avaluacions

Tot i que That’s English! és un curs d’anglés a distància, els exàmens es fan de manera presencial a la teua escola oficial d’idiomes i s’ajusten a estàndards d’avaluació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Cada comunitat autònoma en defineix els criteris d’avaluació i les proves. Per a conéixer-los, has de contactar amb la teua escola oficial o consultar el teu tutor en les sessions presencials.

En línies generals, els exàmens de That’s English! avaluen quatre destreses:

Comprensió oral

Comprendre el sentit general, la informació essencial i els punts principals de textos orals, d’acord amb la dificultat del nivell avaluat.

Comprensió lectora

Comprendre en sentit general la informació essencial i punts principals i rellevants de textos d'acord amb la dificultat del nivell cursat.

Expresión escrita

Escriure textos amb estructura, cohesió, ortografia i puntuació d'acord amb el nivell que s'avalua.

Expresió i interacció oral

Produir textos orals breus, adequats al nivell que curses, en comunicacions cara a cara.

Dates d'exàmens i notes

Per a conéixer les dates, els horaris i el lloc on tindran lloc els exàmens, consulta el tauler d’avisos de la nostra plataforma en línia, visita el web de la teua escola per a veure si estan publicats o contacta amb el personal de la teua escola oficial d’idiomes.

Certificacions

Les proves de certificació es duen a terme en finalitzar els nivells A2, B1 i B2. Per a consultar-ne les dates i les condicions, contacta amb la teua escola oficial d’idiomes.

En algunes comunitats autònomes, la superació de l’últim mòdul del nivell acredita directament l’obtenció del Certificat de nivell A2 d’anglés. Informa-te’n en la teua escola.

Certificat oficial

Amb That’s English! pots accedir a la prova per a obtindre la certificació oficial del nivell d’anglés que has cursat.

1

Hauràs d’aprovar l’últim mòdul del nivell A2, B1 o B2.

2

Realitzaràs la prova de certificació oficial en la teua escola oficial d’idiomes.

3

Si aproves l’examen, rebràs el teu certificat oficial A2, B1 o B2.

En algunes comunitats autònomes les proves de certificació estan integrades en l’examen de l’últim mòdul de cada nivell (mòdul 4 per al nivell A2, mòdul 8 per al nivell B1 i mòdul 12 per al nivell B2). Informa-te’n en la teua escola.

Comprueba tu nivel

Realiza de forma gratuita nuestra prueba VIA (Valoración Inicial del Alumno) para saber cuál es tu nivel de inglés.