Escoles Oficials d'Idiomes

That’s English! s’imparteix en la majoria de les comunitats autònomes, llevat de Catalunya, Múrcia i el País Basc, a través de les escoles oficials d’idiomes i dels centres públics autoritzats que tenen la consideració de centres de suport tutorial i estan, a aquest efecte, adscrits a una escola oficial d’idiomes.

Tipus de centres

En That’s English! hi ha dos tipus de centres:

Centres de suport administratiu (CSA)

Són escoles oficials d’idiomes on podràs inscriure’t, recollir els materials o fer qualsevol consulta relacionada amb el funcionament del curs. A més, en aquests centres s’imparteixen tutories.

Centres de suport tutorial (CST)

Són centres en els quals únicament s’imparteixen tutories. Sempre depenen d’un centre administratiu.

Encara que That’s English! és un curs d’anglés a distància, disposem dels centres de suport tutorials (CST) perquè pugues assistir a les tutories, més prop de ta casa o del lloc de treball. Recorda que per a qualsevol tràmit administratiu has de contactar amb el centre de suport administratiu (CSA) a què pertanga el teu centre tutorial.

Localitza la teua EOI

A través d’aquest buscador trobaràs la següent informació del teu centre administratiu o tutorial:

  • Adreça
  • Telèfon
  • Adreça electrònica
  • Web
  • Horari d’atenció a l’alumnat

Com vols buscar?